3600 EK GöSTERGENIN ILK MüJDESI AçıKLANDı! 950 BIN öğRETMENIN MAAş VE IKRAMIYESI ARTACAK

© 3600 ek göstergenin ilk müjdesi açıklandı 950 bin öğretmenin maaş ve ikramiyesi artacak 3600 ek göstergenin ilk müjdesi açıklandı 950 bin öğretmenin maaş ve ikramiyesi artacak Memurların 3600 ek göstergesi konusunda çalışma devam ederken kapsamı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri bu anlamda öne ...

Source: